EL NINO là gì ? mà thí sinh "Ai là triệu phú" không biết?