OFFLINE Troll Bóng Đá lần đầu tiên ngày 20.11.2016: Hát - Ý Nhi Idol