Bản tin Troll Bóng Đá số 52: Tuyển Việt Nam hành quân cùng trưởng môn phái "Đốn giò thủ" Quế Hải