Bản tin Troll Bóng Đá số 56: Arsenal và Griezmann tiếp tục thể hiện cái duyên nhọ của mình!