Bản tin Troll Bóng Đá số 51: Chelsea thăng hoa, Lục ca sung sướng