Bản tin Troll Bóng Đá số 58: Chelsea trên đỉnh, Oscar sợ độ cao trốn sang Trung Quốc.